O nama ...
Quadro je Vaš pouzdan partner u višejezičkoj komunikaciji.
Naši prevodioci su stručnjaci sa bogatim prevodilačkim iskustvom, sposobni da ispune Vaše zahteve.

Prepoznatljivi smo po sledećem:
Radimo sa najstručnijim prevodiocima
Koristimo prave reči i odgovarajuće termine
Insistiramo na doslednosti u pogledu kvaliteta prevoda
Poštujemo Vaše rokove
Tajnost Vaših podataka kod nas je zagarantovana
Kvalitet

Standard kvaliteta pružanja usluga prevođenja, EN 15038, stupio je na snagu 2006. godine sa ciljem da se ujednači terminologija koja se koristi u prevodilačkom sektoru time što će se definisati osnovni zahtevi koji se postavljaju pred pružaoce prevodilačkih usluga, a koji se odnose na stručni kadar i tehničke resurse, kontrolu kvaliteta i upravljanje projektima, kao i na stvaranje okvira za saradnju korisnika i pružalaca usluga...Naši klijenti


Imajući u vidu višedecenijsko iskustvo naših prevodilaca i njihovu stručnost u različitim oblastima delatnosti, nauke i tehnike, književnosti i umetnosti, nije iznenađujuće što su naše reference vezane za brojne kompanije ...